​Stockholm mister viktigt USA-flyg: ”Drabbar jobben”

Press release
Sep 03, 2019 10:02 CEST

Stockholm förlorar sin direktlinje till Los Angeles. I stället förläggs den till Köpenhamn.

Det slår mot näringslivet och vår attraktionskraft något som kommer drabba jobben, menar Stockholms Handelskammare.

- Detta är en mycket tråkig nyhet med negativa konsekvenser. Våra företag är beroende av goda förbindelser med USA:s västkust så förlusten av direktlinjen kommer försämra vår konkurrenskraft och attraktivitet. I längden riskerar det att innebära färre jobb och lägre tillväxt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Att direktlinjen mellan Stockholm och Los Angeles flyttas till Köpenhamn sätter fingret på problemet med den svenska flygskatten liksom med avsaknaden av en tydlig strategi från regeringen avseende Arlanda.

- Regeringen måste ta nyheten på allvar och agera för att på riktigt förbättra flygets förutsättningar. Nu när konkurrensen hårdnar och dessutom konjunkturen mattas av behövs krafttag för att främja jobb och företagande, säger Andreas Hatzigeorgiou. 

På regeringens webbplats står att läsa att ”Arlanda måste utvecklas för att klara den hårdnande konkurrensen med de stora navflygplatserna i grannländerna.” I IATA:s (International Air Transport Association) senaste prognos förutspås att flygbehovet i Sverige väntas öka med 38 procent kommande 20 år.

Därför menar Stockholms Handelskammare att Sverige och Stockholm behöver ett konstruktivt samtal, fritt från symbolpolitik, om flygets framtida roll och hur en utveckling av Arlanda kan bidra i hållbarhetsarbetet.

- Det behövs en ordentlig och konstruktiv diskussion för hur Arlanda ska kunna få fler strategiska direktlinjer, klara framtidens kapacitetsbehov och samtidigt bli en viktig spelare som driver på flygbranschens hållbarhetsarbete. Att svenskar mellanlandar i närområdet för att resa vidare ut i världen gynnar varken klimatet eller våra affärsförbindelser, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.