DIGG - Myndigheten för digital förvaltning upphandlar konsulttjänster

News
Dec 05, 2018 12:00 CET
Chanett Edlund, chef för lednings- och verksamhetsstöd på DIGG

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning annonserar sedan den 1 december 2018 i TED - Tenders Electronic Daily efter konsulttjänster inom företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster till kontoret i Sundsvall. Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar är den 3 januari 2019.

Ramavtalsupphandlingen avser att täcka DIGG:s behov av konsulttjänster inom de verksamhetsområden DIGG:s uppdrag omfattar. Det kan både vara enstaka behov av expertkompetens eller längre uppdrag av förvaltningskaraktär.

Exempel på kompetenser och roller som kan komma att avropas är konsultjänster inom organisation verksamhetsutveckling, IT-Arkitektur, informatissäkerhet, öppna data och webbtillgänglighet. 

- Alla som är intresserade av att vara med och lägga anbud är välkomna till Sundsvall på en informationsträff den 19 december kl. 14.00. Då finns det möjlighet att träffa oss och ställa frågor om ramavtalsupphandlingen, berättar Chanett Edlund, chef för lednings- och verksamhetsstöd.

Anmälan till informationsträffen skickas senast måndag den 17 december till: upphandling@digg.se

DIGG är en ny myndighet under Finansdepartementet. Myndigheten startade 1 september 2018 och har som uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra offentlig sektor mer effektiv och ändamålsenlig. Myndighetens uppgift är att samordna offentlig sektor och arbeta för att digitaliseringen drivs framåt. I uppdraget ingår även att ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen inom bland annat e-legitimation, tjänster för e-handel och digital post från myndigheter till privatpersoner och företag.

Mer information om upphandlingen samt upphandlingsdokument finns i TED - Tenders Electronic Daily