Upphandling24: Inger Ek ny generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten

Press Release
Jan 14, 2016 09:06 CET

Upphandling24 erfar att regeringen har utnämnt Inger Ek att tillträda som generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten. Hon kommer med en bakgrund från Mölndals stad i befattningar såsom stadsjurist och upphandlingschef men också som juridisk controller i Göteborgs stad. Hennes nuvarande tjänst är verkställande direktör för Göteborgs Stads Upphandlings AB.

Datum för tillträdet till tjänsten är oklar vid publicerandet av denna pressrelease men våra källor hänvisar till att detta kan ske någon gång i april i år. Oavsett datum ersätter hon därmed nuvarande vikarierande generaldirektören Ann-Christin Nykvist som tillträdde posten vid myndighetens skapande den 1:a september 2015.

Upphandling24 är den självklara mötesplatsen för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor. En målgrupp som köper varor och tjänster för över 600 miljarder om året. Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24. Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund, ns@uh24.se. Postadress: Public Media Partner, 106 78 Stockholm. Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm. Telefon växel: 08-453 60 00.