Unikt projekt testar möjligheterna att utvinna bioolja på Örtoftaverket

Press release
Sep 27, 2018 08:00 CEST

Kraftringen ska, tillsammans med Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Karlstads universitet, utvärdera möjligheterna att utvinna bioolja i befintlig kraftvärmeproduktion. Energimyndigheten finansierar tillsammans med Kraftringen projektet, som kommer att kopplas till biokraftvärmeverket i Örtofta.

Projektet ska svara på frågor kring om energibolag kan bli självförsörjande på bioolja och därmed ersätta fossil olja eller importerad bioolja i kraftvärmeverk eller till och med bli leverantör av biooljor till andra branscher, t ex som råvara till biodrivmedel. Forskningsprojektet är unikt i sitt slag och förhoppningen är att de ökade kunskaperna ska ligga till grund för en snabbare omställning till en fossilfri energibransch.

- Vi är glada att Energimyndigheten ställer sig bakom detta viktiga projekt som ligger helt i linje med Kraftringens strävan att leda omställningen till ett hållbart samhälle. Vår kraftvärmeproduktion är redan i dag fossilbränslefri men det betyder inte att vi tillsammans kan se till att hitta nya innovativa sätt att minska vår och samhällets miljöpåverkan ytterligare, säger Stefan Hansson, teknikchef på Kraftringen.

- I detta nya samarbete ska vi värdera hållbarheten i ett möjligt framtida system. Möjligheten att använda inhemskt trädbränsle samt redan befintliga anläggningar på ett effektivare sätt är riktigt spännande. Det skapar goda förutsättningar för produktion av bioolja med låg miljöpåverkan, säger Lovisa Björnsson, projektledare och professor Miljö- och Energisystem, på LTH.

Fakta:

Projektet pågår mellan 2018-11-01 – 2020-10-31

Projektet har en budget på 4 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 2,9 miljoner.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Läs mer på www.kraftringen.se