GoesArt inleder nytt samarbete med inmutouch

Press release
Mar 26, 2019 06:30 CET
Små rörelser ger meditativa toner. © inmutouch.com

inmu - Interaktiv musik för ökat välbefinnande

inmu står för Interaktiv musik, och är ett unikt verktyg utvecklat i första hand till människor som drabbats av kognitiv svikt som demens. Produkten har utseendet av en rund kudde, och till skillnad från många andra tekniska hjälpmedel behövs här inga knappar eller fjärrkontroller. Bara genom att ha den nära dig och vidröra den skapar den sensorisk stimulering och haptiska effekter genom vibration och musik. I kärnan av den runda mjuka kudden spelas till följd av små rörelser, djupa meditativa toner tillsammans med vibrationer.

Utvecklingen av inmu grundar sig på personliga erfarenheter och behovet av ett verktyg som hjälper till i vardagen. Hanteringen av kognitiv svikt är emotionell och frustrerande både för den drabbade, vårdtagare och ur ett anhörigperspektiv, då verbal kommunikation försämras på grund av sjukdomsförloppet. Inmu skapar haptiska effekter och hjälper till att beröra områden av det undermedvetna och väcker glömda minnen. inmu kan finnas med vid många stunder, för att koppla av, att njuta, att samverka, att minnas eller att finna vila. Musiken är baserad på mer än 30 års erfarenhet av musik kopplat till meditation och dess helande funktion. Även om inmu från början utvecklades för personer med demens, så visar studier att Inmu minskar symtom av stress, har en lugnande effekt och främjar bättre sömn.

Studier om inmu

En studie med 50 personer som lever med kognitiv svikt, under 4 veckorstid visade ⅔ av patienterna mer uppnådd livskvalité såsom bättre sömn, minskad oro och mindre konflikter. Tillsammans med Danmarks tekniska universitet har det genomförts en stress studie där snabbare återhämtning från stress upplevda situationer har noterats med hjälp av inmu.

Erbjudande till marknad

Det finns två olika produkt inriktningar, inmuRELAX och inmuDANCE. inmuRELAX lämpar sig för människor med kognitiv svikt. De behagliga tonerna och mjuka vibrationerna har en avslappnande och lugnande effekt som minskar rastlöshet, och stress. Den ger en känsla av tröst, närhet och trygghet. Genom att föra in handen i sidofickan och röra vid kudden börjar den spela och interagera.

inmuDANCE fungerar mer som kognitions- och rörelse terapi och är mer energihöjande. Den skapar rörelse, glädje genom rytmisk musik inspirerat av 1960-talet och det energiska bossa nova. Ett band fäst på baksidan gör den lätt att hålla och genom lätt vid rörelse börjar den spela.

GoesArt är ett ny etablerat företag med fokus på innovativa produkter för vård och omsorg. Produkter som ger människor med funktionsnedsättningar en meningsfull vardag, och omvårdnadspersonal verktyg att aktivera och förbättra.

Attached Files

PDF document